Särskilt om övernattning på scoutgården

Kalmar brandkår har särskilda riktlinjer för tillfällig övernattning i lokaler, och bl.a. gränser för antalet sovande. Scoutgården uppfyller minimikraven i riktlinjerna, och brandkåren har efter inspektion dessutom accepterat ett större antal sovande i den s.k. stora salen.

Total kapacitet för förläggning: 43 sovande (34 i stora salen, 9 gamla huset).

Du som övernattar ska göra anmälan om övernattning till brandkåren senast 2 arbetsdagar i förväg. Använd gärna vår förberedda blankett som scannas och mailas till: raddning@kalmar.se

Du kan också använda brandkårens e-tjänst, men glöm då inte att ange att kapaciteten är större än enligt standard om det ska sova fler än 9 i stora salen.

Brandkårens PM om tillfällig övernattning innehåller riktlinjer för ordningen under övernattningen (punkterna 9-13), som du som övernattar godkänner genom att skriva under blanketten ovan.

  • OBS! För närvarande är övernattning endast tillåten i stora salen.