Om kakor/cookies och personuppgifter (GDPR)

Kakor/cookies

Enligt svensk lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad kakor används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

En kaka eller cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. På denna webbplats används kakor endast för webbstatistik (Google Analytics).

Om du inte vill ha några kakor kan du ställa in detta i din webbläsare.

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Scouterna och Tallhagens scoutkår har inga andra uppgifter om dig som medlem än de du själv angett. Vi använder uppgifterna med ditt samtycke för avisering och kommunikation med dig som medlem och för att du ska vara försäkrad i vår verksamhet. Uppgifter om vilka som deltar delas med anslagsgivare för att visa närvaro. Kontaktuppgifter kan komma att delas med andra deltagare om det behövs för verksamheten. Om du lämnar information om allergier och hälsotillstånd inför något arrangemang sparas uppgifterna inte efter arrangemanget.

För att visa upp kårens verksamhet både för medlemmar och utåt i samhället finns vi på Facebook och Instagram, och vår egen hemsida. Här behöver vi kunna visa bilder från verksamheten. Vi gör en intresseavvägning och tar hänsyn även till dina intressen. Om du inte vill vara med på bild, eller om du vill att en bild du är med på tas bort, kan du när som helst säga till.

Scouting i Kalmar har en lång tradition som bl.a. finns dokumenterad i kårens arkiv. Delar av arkivet är digitaliserat och tillgängligt på nätet. Eftersom enskilda arkiv ännu inte är reglerade i lag faller de utanför dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser om verksamhet av allmänt intresse. Riksarkivet har dock uppmanat bl.a. föreningar att i väntan på ny lagstiftning inte radera eller gallra person­uppgifter i sina arkiv, vilket kåren tagit fasta på. Även för arkivet gör kåren också en intresseavvägning – att visa upp vår verksamhet och historia är viktigt för rekrytering och för att förankra och inspirera verksamheten, samtidigt som vi tar hänsyn till berörda personers intressen.

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig, och om du vill tas uppgifterna bort.

Scouternas webbsida finns mer information om hur förbundet hanterar personuppgifter.

Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten.