Belastningsregisterutdrag

Alla som direkt och regelbundet arbetar med barn i kåren ska vart tredje år visa ett begränsat belastningsregisterutdrag som beställs från polisen. Utdraget, som bara visar domar för vissa särskilt allvarliga brott, ska vara max ett år gammalt och visas upp i original för kårordföranden. Detta gäller:

  • Ledare på avdelningarna.
  • Övriga vuxna som regelbundet deltar på hajker, läger och liknande, samt
  • Föräldrar och andra som tillfälligt engageras som ledare eller funktionärer under ett läger eller liknande.
  • Den som ska delta i ett nationellt arrangemang som kräver utdrag kan på eget initiativ visa utdraget och få det registrerat i Scoutnet.

Vuxna som tillfälligt ställer upp som ledare eller funktionärer vid enstaka avdelnings- möte, hajk eller liknande behöver inte visa registerutdrag, men kåren ser gärna att det sker, med utgångspunkten att sådant engagemang gärna får upprepas.

Information och blankett för att beställa registerutdrag finns på Polisens webbsida.

(Utskrivna blanketter för ifyllnad finns på ledarrummet.)