Kåren sponsrar sina ledare

 

Kåren betalar normalt sina ledares anmälningsavgifter till läger och arrangemang om ledarnas medverkan behövs för scouternas deltagande. Även andra anmälningsavgifter för ledare kan ibland bekostas av kåren.

Kostnad för ledarutbildningar betalas normalt av kåren.

Dessutom betalar ledare och andra vuxna i kåren en reducerad medlemsavgift.

Ledare och aktiva funktionärer har möjlighet att hyra scoutgården till särskilt reducerat pris (10 % av ordinarie pris) och även att låna kanoter, kajaker och viss annan utrustning för privat ändamål förutsatt att det inte inkräktar på scoutverksamheten. Mer info om detta finns i kårens policy för lån och hyra.