Tallhagens scoutkår samarbetar med Länsförsäkringar Kalmar län har kåren kring följande riktlinjer för att främja delaktighet, rent spel och lika möjligheter för alla utövare.

• Vi arbetar aktivt med att motverka utanförskap och mobbning i både verksamheten och utanför.
• Vi arbetar aktivt med att motverka droger, doping och andra otillåtna eller olämpliga substanser.
• Vi arbetar aktivt mot alla former av diskriminering.
• Vi arbetar aktivt med deltagande barns föräldrar för att främja en god anda och ett gott uppförande bland barn, föräldrar och publik.
• Vår verksamhet är öppen för alla barn som är intresserade av medverkan.